Eleven Aasta Vøyenli på linjen Filmproduksjon og Japan har siden før nyttår laget sin egen film. Dette er en blanding av uttrykk og filmsjangere. Kunst og estetikk blir også brukt for å få frem filmens handling. Aasta forteller selv hva som har inspirert henne til å lage denne filmen. Filmen som vi får se i prosess her er sendt til Filmfestivalen Amandus på Lillehammer. Filmen får forhåpentligvis sin premierer der. Dere vill videre ut over våren på se filmen i denne kanalen.
Se filmen her: