Telefon: 40 41 98 55

Epost: skjebergfhs@viken.no

Skjeberg Folkehøyskole Oldtidsveien 35, 1747 Skjeberg, Norge

Se kart

Rektor

Lene Dyrkorn

Assisterende rektor

Sveinung Finden