28. juni 2022 ble Skjeberg Folkehøyskole re-sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer at vi både ønsker og er pålagt å leve opp til bestemte krav til arbeidsmiljø for elever og ansatte, energibruk,  estetikk og trivsel, økologiske matvarer, transport, avfall- og kildesortering. Informasjonskrav for ansatte,  bedre rapportering på miljøkrav, og pedagogiske opplegg for elever er også en del av pakken.

Alt i alt gir Miljøfyrtårnsertifikatet skolen mulighet til å bli mer klima- og miljøvennlig, at hverdagen til oss om bor og jobber her blir renere, sunnere og hyggeligere!

El-sykler: Vår miljøbevisste kjøkkensjef Sindre Engen viser fram skolens to første el-sykler til utlån. 

Hvert år leverer vi en miljøfyrtårnrapport. Den siste vi leverte, for 2021, kan du lese ved å trykke her.

Se også...