Radio Skjebergs radiosendinger vil bli annonsert på skolens hjemmeside og facebookside.

Skjeberg Folkehøyskole er en frilynt folkehøyskole hvor driften er regulert av Lov og forskrifter for folkehøyskoler. Skolen har eget grunnlagsdokument og eies av Østfold fylkeskommune.

Siden Radio Skjeberg er en øvingsradio for elever, har kanalen ingen ansatte eller inntekter, og driften er underlagt skolens ordinære budsjett. Derfor har Radio Skjeberg heller ikke eget regnskap.

Denne tjenesten tilbys av Radio Skjeberg. Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO. Uautorisert fremføring, videreføring, lenking eller kopiering er ulovlig