Rektor

Lene Dyrkorn

local_phone 92 42 31 06
Assisterende rektor

Sveinung Finden

local_phone 45 01 40 94
Avdelingsleder internat og utleieansvarlig

Sindre Engen

local_phone 95 92 85 39
Miljøveileder

Liv Solveig Fange Andreassen

local_phone 93 26 20 74
Hovedlærer sportsjournalistikk og idrett

Thomas Lilleby

local_phone 99 20 53 27
Hovedlærer musikkproduksjon

Mikkel Schille

local_phone 47 46 00 40
Hovedlærer foto

Jan Tore Jensen

local_phone 91 57 69 84
Hovedlærer Film og Filmproduksjon

Tore Bjerketvedt

local_phone 92 06 17 86
Hovedlærer media og systemansvarlig

Snorre Walther

local_phone 40 87 40 63
Hovedlærer grafisk design

Mona Sandberg

local_phone 48 22 86 86
Faglærer medievitenskap, film og friluft

Willy Andre Martinsen

Faglærer musikk (permisjon november-april)

Simen Skrebergene

local_phone 90 10 40 17
Vaktmester

Pål Raab Lien

local_phone 91 32 83 55
Internatassistent

Mette Stensrud

local_phone 60 11 75 60
Internatassistent

Lise Haugland

local_phone 69 11 75 60
Internatassistent

Inger Vestby Olsen

local_phone 69 11 75 60
Internatassistent

Gro Prangerød

local_phone 69 11 75 60
Internatassistent

Trine Lise Hammer

local_phone 69 11 75 60
Internatassistent

Lorena Hildalgo

local_phone 69 11 60 75
Fagleder kontor

Elisabeth Westlie Olsen

local_phone 99 57 52 33