Et år tilpasset dine planer og forpliktelser

Noen vil jobbe et halvt år, eller skal i forsvaret i januar eller dimmer i desember, noen skal ta opp fag, eller bare trenger en pause fra lesing før nye studier starter i januar? Uansett grunn kan du nå kombinere alt dette på Skjeberg Folkehøyskole. Og få et år tilpasset dine planer og forpliktelser.

For dere som velger å gå høstsemesteret ligger det inne en studietur til LONDON i november. I vårsemesteret følger halvtårselevene hovedlinjens studietur til JAPAN eller ZAMBIA.

Fagplanen for halvårskursene følger planen til helårslinjen. Les mer om hvilke tema som blir undervist for høst- eller vårkurset under helårslinjen for det faget du vil velge.

Høst (1/2 årskurs)

Linjekostnader (inkl. tur til London)

 

Foto – fashion og kunst                 kr. 18.500,-

Film og Filmproduksjon                kr. 18.500,-

Grafisk Design                                   kr. 18.500,-

Media – digital produksjon        kr. 18.500,-

Musikkproduksjon                         kr. 18.500,-

Sportsjournalistikk og idrett     kr. 18.500,-

Vår (1/2 årskurs)

Linjekostnader (inkl. tur til Japan eller Zambia)

 

Foto – fashion og kunst                 kr. 29.000,-

Film og Filmproduksjon                kr. 29.000,-

Grafisk Design                                    kr. 29.000,-

Media – digital produksjon          kr. 29.000,-

Musikkproduksjon                           kr. 29.000,-

Sportsjournalistikk og idrett       kr. 29.000,-