Abstrakte dialogerer et samarbeid mellom Østfold kunstsenter og billedkunstnerne, Hege Liseth og Kristin Romberg. Skjeberg Folkehøyskole er heldige og har fått bevilget  et 4 årig samarbeidsprosjekt mellom kunstnerne og elevene på Grafisk Design linjen. Elevene får innsikt i kunstnernes kjernevirksomhet som er maleriet og det abstrakte billedspråket. Gjennom samtaler, samarbeid og praktisk oppgaver blir de kjent med abstrakt kunst i ulike former.Videre deltar elevene på verksteddager på skolen, hvor de lærer om abstrakt ekspresjonisme, komposisjonsprinsipper og jobber med et stort maleri. Vi avsluttet med blomsteroverrekkelse, og moctail-party, som er blitt Graf elevenes varemerke;)
Målet for skolen med dette, er å gi elevene mer kunnskap om abstrakt maleri, muligheter til å møte kunstnere som arbeider med dette, og muligheten til å prøve selv. Hele skolen får også en annerledes opplevelse de fleste ikke ville ha oppsøkt på egenhand. På denne måten løfter vi frem det abstrakte språket som uttrykksmiddel, på samme tid som elevene på Skjeberg Folkehøyskole får et «hverdags-brudd». Vi er også heldige som får lov å jobbe i et stoooooort rom som gymsalen. Stort rom for store tanker!!!
Musikken på Videoen er skrevet av Olav Nyheim, da vi hadde samarbeidsprosjekt med Grafisk Design linjen og Musikkproduksjon linjen på skolen.
Prosjektet var meget vellykket. Bravo til 18 Grafere som gjorde en meget bra innsats, og takk til Hege og Kristin for inspirasjon og et supert folkehøyskole-prosjekt.

Avslutning for hele skolen

Gøy å jobbe I store bevegelser i et stort rom!!!

Montering:)

Avrunding av et vellykket kunstprosjekt🥳