Fredag og lørdag holdt fem fredskorpsere kurs for fagfeltet Sportsjournalistikk og idrett (SPORT). Kurset Aktiv ungdom er i regi av Norges Idrettsforbund. Det er fjerde gangen at det blir avholdt et slikt kurs ved Skjeberg Folkehøyskole.

Engasjement og ansvar
Målet med dette kurset var to-delt. Elevene på skolen skal lære seg å stå fram og ta ansvar for idretten og klubben sin. Gjennom kurset øver en seg på å stå fram i forsamlinger, si meningen sin, gjenkjenne hersketeknikker fra gamle stabeiser, bli bevisste på viktige verdier og det å være gode rollemodeller. Kurset er en blanding av aktiviteter, diskusjon og gruppearbeid.

Internasjonale kursledere
Den andre delen av dette kurset gikk på at de fem afrikanerne selv skulle få trening og godkjenning som kursinstruktører. Jerry (Nambia), Sahra (Zimbabwe), Jeffery (Zimbabwe), Dash (Sør-Afrika) og Daniel (Zambia) jobber som idrettsfrivillige (fredskorpsere) flere steder i Norge dette halvåret. Daniel bor selv på Skjeberg.
– Hvordan syntes du kursholderne klarte seg?
– Jeg syntes de klarte seg bra, sier Stian. De var aktive og godt forberedt, men engelsken kunne være litt vanskelig å forstå noen ganger.

Tidligere SPORT-elev veiledet
Lørdagen var satt av til elevaktiviteter i gymsalen og det var en litt sliten gjeng som avrundet med oppsummering lørdag formiddag. Torstein Johannesen var sammen med Lind Gustafsdottir fra Norges Idrettsforbund med som veiledere på kurset. Torstein var skoleåret 07-08 elev ved fagfeltet Sportsjournalistikk og idrett, og har siste året vært idrettsfrivillig i Sør-Afrika.