Hvert år gjør Fotolinja på Skjeberg folkehøyskole sitt “Respektprosjekt”. Dette er et prosjekt der vi fotograferer alle elevene på skolen og ber medelevene på linja om å dele noe av det fine de tenker om sin medelev. Det er enkelt, men også litt magisk.

Fem elever som fortjener respekt

Respekt?
Hva er i grunnen respekt egentlig? Ifølge ordbøkene betyr det å se seg tilbake, se en gang til, ta hensyn til. Og ser vi det gjennom disse brillene blir oppgaven med å fotografere sine medelever, så blir hele prosjektet enkelt: vi skal se hverandre en gang til, ikke bare stole på det vi tenkte første gang. Åpne øynene for at alle fortjener respekt. Man trenger ikke like alle, men man kan godt respektere dem.
Easy peasy, eller? 
Det er både rørende og vakkert å se hva medelevene sier om hverandre.

Kampen man bærer med seg
Det er ikke så lett å få til alltid, men kanskje vi kan få det til et lite øyeblikk om gangen, kanskje bare noen dager og ikke alle. Det hjelper kanskje å skrelle bort alle de store ordene. Vi bør alle prøve å huske på at vi aldri vet hele historien til de vi møter. Vi vet ikke alltid om den kampen andre har med seg i sekken. Derfor bør vi kanskje vise mer storsinn både mot andre og seg selv. For vi skal jo respektere oss selv også.
Alle fortjener respekt

Velkommen til oss
Målet vårt på Skjeberg folkehøyskole er å få til en dialog med alle elevene våre og det skjer når begge parter møtes i respekt.
Så får vi huske på at ingen får det til alltid, men vi har alltid lov til å feile hos oss. Og så kan vi forsøke en gang til. Vi ønsker alle velkommen hit uavhengig av hva du tenker definerer deg som person. Hos oss er du definert som et medmenneske. Og som medmenneske skal du møtes med respekt.
Det beste med året på Skjeberg er alle de gode møtene og alt man lærer av de.

Prosjektet er Fotolinja sitt bidrag til skolens store bærekraftprosjekt, der vi på Fotolinja har fokusert mest på mental helse. Alle bildene her er tatt av fotoelevene. Under kan du se hele presentasjonen.

Er du nysgjerrig på hva mer vi gjør på Fotolinja så kan du lese mer HER.
Sjekk også ut Fotolinja sin Instagram