Vi har lagt høstferien bak oss her på Skjeberg Folkehøyskole og Verdensdagen for psykisk helse legger rammen for et par uker hvor vi er litt ekstra opptatt av livsmestring og mental helse. Alt dette faller inn under FNs bærekrafts mål nr 3; god helse og livskvalitet og vi er opptatt av og ønsker at elevene våre skal få innsikt i og jobbe med dette.

Verdensdagen 10. oktober ble markert hos oss ved at Sabina som er elev på sportsjournalistikk og idrett og miljøveileder Liv Solveig hadde morgensamling. Tema for Verdensdagen i år er; Vi trenger å høre til #lagplass

Sabina er brennende opptatt av psykisk helse og viste oss en sterk selvprodusert film om det å ha utfordringer knyttet til sin mentale helse. Oppfordringen var klar, våg å bry deg, våg å se hverandre, lag plass!

I samarbeide med psykiatrisk sykepleier og veileder Ruben Grytten fortsatte vi uka med forum og seminar over to dager. Dagene handlet om følelser, psyken vår, normalitet og viktigheten av å dele og å snakke om hvordan vi har det.

Ruben – psykiatrisk sykepleier til venstre og Jack som delte sin historie til høyre.

Under oppfordringen #lagplass fra Verdensdagen inviterte vi inn to gjester og fikk besøk av Jack og Marti som fortalte sine historier.

Jack var elev på Skjeberg Folkehøyskole skoleåret 21/22 og fortalte sin historie gjennom tekst og egenprodusert kunst som beskriver hvordan han har det.

Marti er influenser og kjent for mange gjennom sosiale medier. Hun fortalte sin historie om hvordan leve sitt liv som jente, om mobbing på videregående skole, overfall, rettsak og alternativ karriere.

Marti – fremst i bildet sammen med elever fra Skjeberg Folkehøyskole.

Sist, men ikke minst fikk vi besøk av Marius Løken i fellesfag. Marius var 22 år gammel da han fikk livet snudd på hodet og overlevde det media kalte for “Halloweendrapet”. Marius holdt foredraget snu motgang til medgang for oss.

Den røde tråden i opplegget vi har hatt i denne perioden er å lære elevene våre å tørre å snakke om hvordan man har det, fordi det er så viktig å dele med noen! God psykisk helse bygges i omgivelsene våre og er et felles ansvar enten du snakker med en venn, lærer, foreldre eller med noen som jobber med psykisk helse i kommunen eller andre steder.

Som Sabina så fint sa det på Verdensdagen; Våg å bry deg, våg å se hverandre!

Vi trenger alle å høre til!