Filmproduksjonslinjen har laget animasjonsfilmer. Dette med veiledning fra Milan Benza E6 Medieverksted. Filmen er animert i lyskasser med bruk av programvaren Dragonframe. For å få frem figuren og handlingen har elevene tegnet, klippet og limt figurer for å skape en handling. Det er også brukt andre virkemidler som avbildning av hender og armer. Mobilen har også fått et nytt uttrykk og liv. Etter animering er filmen redigert i Adobe Premier Pro og til slutt lydbearbeidet i Protools.
Se filmene her: