Skjeberg Folkehøyskole søker etter stipendiater for neste skoleår – kanskje er det deg?!

Har du gått et år på folkehøyskole og kunne tenke deg et år til? Et år med mer ansvar og oppgaver? Les videre for å se om dette er noe for deg.

En stipendiat på Skjeberg Folkehøyskole har gått på folkehøyskole tidligere og ønsker flere og andre oppgaver enn det å være ordinær elev. Du vil høre til på en linje, hvor du vil få noe undervisnings- eller prosjektansvar. Dette avtales med lærer og rektor.

Stipendiatene ved skolen er en egen gruppe som har ansvar for «stipp-kvelder», som er aktiviteter i regi av stipendiatene. Det kan være alt fra spillkveld til quiz eller turneringer.

Som er stipendiat vil du, dersom du er motivert, få ledertrening og veiledning. Du vil kunne få hospitere ved andre skoler og utveksle erfaringer. Du vil få veiledning, utfordringer og samtaler med skolens ledelse en gang i uken eller ved behov.

Poenget er at stipendiaten er motivert for mer ansvar og ta del i det sosiale livet på skolen. Kanskje har du en lærer eller leder i magen – og du kan få testet det under trygge omstendigheter dette året.

Stipendiaten

  • er elev og forholder seg til det samme reglementet som alle andre elever
  • har gått på folkehøyskole
  • får gratis kost og losji
  • Linjekostnader dekker du selv

Vi ser etter deg som er 

  • motivert
  • engasjert
  • evner å se de rundt deg
  • liker å ta ansvar
  • ønsker å bidra for at de rundt deg skal ha det bra
  • har drivkraft til å dra i gang prosjekter og aktiviteter

Hvordan bli stipendiat 

Send oss en søknad på lened@viken.no.

Her skriver du om hva din motivasjon er for å bli stipendiat og hvem du er. Fortell om hva du kunne tenke deg å bidra med og hvordan du ser for deg å løse det. Si gjerne noe om dine interesser og hvilken linje det er naturlig at du tilhører.

Videre vil vi kalle inn aktuelle kandidater til samtaler for å snakke mer om stipendiatrollen, din motivasjon og våre forventninger.

Frist for å søke er 23.mars.