Hver bok har 26 sider og elevene har fått i oppgave å fylle alle sidene med egne fotografier. De fleste har brukt 30-40 bilder i hver bok. En del bilder står alene, mens andre er statt sammen i par eller som fotocollage. Både farger og sort/hvitt bilder er benyttet sammen og hver for seg.

– Utfordringen var å få bildene til å passe sammen på to og to sider, sier Camilla Maarud.
Videre synes jeg det var både interessant og lærerikt å benytte det jeg har lært om komposisjon og layout i praksis. Bildene mine kom mer til sin rett i fotoboken enn de gjør alene. Min bok er en skildring av New York. Ulike temaer og steder er samlet, samtidig glir over i hverandre, avslutter Camilla.

Hanne Bjørnstads fotobok er et rent sort/hvitt produkt.

– Jeg tenkte på at jeg fotograferte til en bok da jeg var i New York, sier Hanne. Det er fascinerende å sette sammen egne bilder til et håndfast produkt.

Jeg kommer til å bruke boken som portefolio på for eksempel jobbintervjuer i framtiden og jeg vil helt sikkert lage flere bøker, sier hun.