I april 2010 reiser fagfeltet Sportsjournalistikk og idrett (SPORT) på en treukers studietur til Zambia. Som en del av forberedelsene til turen skal elevene samle inn penger til ulike formål. En stor inntektskilde er flaskepanten. Gruppa har derfor ansvaret for at all pant ved Skjeberg Folkehøyskole blir samlet inn.

Skolestipend
I Zambia koster en skoleplass om lag 700,- kroner fra du går i 8. klasse. Dette er så mye penger at mange familier ikke klarer å dekke dette. Flaskepanten fra Skjeberg skal blant annet dekke skolestipend for ungdommer som engasjerer og tar ansvar for sine jevnaldrende brødre og søstrer.
– I forrige skoleår pantet SPORTs-gruppa for omlag 7000,- kroner. Det vil ga ti ungdommer i Zambia skoleplass i inneværende skoleår. Og det må vi kunne si er en fornuftig bivirkning av bruskonsumet ved skolen, sier hovedlærer Sveinung Finden i en kommentar.

Miljøfyrtårn og kildesortering
En annen konsekvens er at mange av flaskene og boksene som normalt vil gå i søpla, nå blir sortert ut og resirkulert. Som også gir en betydelig miljøgevinst i form av gjenbruk og mindre volum og vekt på restavfallet.
Ansvarlig for skolens Miljøfyrtårnengasjement Tore Bjerketvedt legger også vekt på at forbruket blir både synliggjort og at avfallet faktisk kommer til nytte.

– Det er et veldig viktig bidrag i skolehverdagen som SPORTs-gruppa her gjør, særlig at inntektene fra det mange regner som avfall kommer til nytte for et veldig godt formål. I tillegg kan vi også måle forbruket på dette området. Pant regner dessverre mange som søppel og kaster det fra seg. SPORTs-gruppa viser jo at dette faktisk er en viktig ressurs på flere måter.