Flerkameraproduksjon av musikklinjens konsert på St.Croix i Fredrikstad

Linjen Filmproduksjon produserte en flerkameraproduksjon av konserten til Musikk og musikkproduksjon på St.Croix i Fredrikstad. Simen, Brage, Katarina og Amir produserte også filmer som ble spilt av på storskjerm i scenerommet. Samarbeidet mellom de to linjene kommer godt til syne i et fantastisk musikalsk utrykk i samspill med et kreativt bakgrunnsbilde.