Når hver fotooppgave gjennom skoleåret blir bestemt av læreren ut i fra en plan man ikke alltid skjønner, er det deilig for elevene å ha en oppgave der man kan gjøre hva man vil. Derfor ble siste oppgave før jul, FRI. Elevene bestemte selv hva de ville gjøre. Det ble på alle vis vellykket.

Siri Holst Sverresvold arbeider for tiden med portfolio som hun skal bruke til opptak til videre fotoutdannelse og hun konsentrerer seg om kroppen i i denne oppgaven.

Trygge og ansvarliggjorte
Noe av poenget gjennom skoleåret på Skjeberg Folkehøyskole er å legge til rette for å kunne ansvarliggjøre elevene. Man ønsker at de skal tenke seg, være selvstendige og trygge i valgene de gjør. Det er viktig for oss at når de da får en fri oppgave at de vet hva det betyr, slik at de ikke blir usikre og utrygge.
Lars Eckhoff Raahauge ville utfordre seg selv og dytte på komfortsona i denne oppgaven

Sjangerslalåm
Gjennom høsten har elevene fått oppgaver som skal gjøre elevene kjente med og trygge på ulike sjangere innen foto. Det strekker seg fra naturfoto, streetphoto og konsertfoto i den ene enden, til kunst, fashion, makeup og studiofoto i den andre.
Kan det sies tydeligere? Foto Eirunn Smaaland Oppheim

De ulike sjangerne krever ulike kvaliteter og fungerer på fundamentalt ulikt vis både i innhold og forberedelse. Derfor er det også naturlig at elevene er uenige om hvilken sjanger som er den mest interessante, mest utfordrende eller mest morsom eller givende å drive med.
Kvalitetsbevisste fotoelever
Det er derfor ekstra morsomt å se at i den siste oppgaven før jul, der vi hadde denne frie oppgaven ikke gjorde at elevene falt sammen til å ikke bry seg, men de tok oppgaven grådig med begge hender og leverte en gjennomgang vi kommer til å huske lenge. Kvalitet i alle ledd og utrolig morsom å være med på.
I denne oppgaven valgte Iselin Gundersveen å arbeide videre med en ide hun hadde utforsket litt tidligere. Det ble en veldig kul og vakker serie, synes vi.

Vi gleder oss til fortsettelsen. Følg oss på Instagram for flere bilder!
Les mer om Fotolinja her!