Frivillig arbeid med flyktninger står sentralt når Skjeberg Folkehøyskole fra høsten starter opp den nye linjen «Frivillig arbeid og mental styrke». Elevene her skal blant annet jobbe med båtflyktninger i Sør-Italia.

Glade møter: Elevene ved «Frivillighet» vil gjennom året stifte bekjentskap med mange ulike mennesker.

–  Når det i disse dager bygges gjerder i Europa for å holde flyktninger ute, og når Trump bygger mur mellom USA og Mexico, vil Skjeberg Folkehøyskole gjerne være en motvekt mot slike holdninger og handlinger, sa Mona Bromander under Åpen Dag på skolen sist lørdag. Hun vil ha rollen som hovedlærer for den nye linjen «Frivillig arbeid og mental styrke».
– Vi ønsker å stå for verdier som samhold og fellesskap, og varme og solidaritet med mennesker i en svært vanskelig livssituasjon, fortsatte hun.
Varm mottakelse? På grunn av krig og nød flykter titusenvis av mennesker fra alt de har kjært. Hva hadde vi ønsket oss om vi hadde opplevd det samme?

– Linjen har i disse dager et jevnt tilsig av søkere. Assisterende rektor Sveinung Finden er godt fornøyd med det nye tilskuddet til skolens allerede rikholdige fagtilbud.- Dette er noe vi har savnet ved Skjeberg Folkehøyskole, sier han. Linjens solidariske og varme verdier, passer godt inn i folkehøgskolens lange tradisjon for fellesskapstanken, og om å ta vare på hverandre, og ikke minst gi unge mennesker mulighet til å bidra på en vesentlig måte for andre mennesker i en vanskelig livssituasjon.
Trygghet: Barn på flukt har behov for og krav på det samme som norske barn. Som lek og undervisning i trygge omgivelser. (Foto: Projects abroad / Italia)

– Siste året har vi sett en klar dreining i europeisk politikk, der høyreradikale krefter og nasjonalisme får sterkere og sterkere fotfeste. Vi har sett det ved BREXIT-saken, valget i Italia og valgkampene i Tyskland, Østerrike og Frankrike. Med strømmen av flyktninger over Middelhavet føler vanlige folk urolige med god hjelp av politiske demagoger som fyrer opp under fremmedfrykten, mener Finden, som også underviser i internasjonale spørsmål.
Ny nabo: Denne ivrige sangeren besøkte Skjeberg Folkehøyskole tidligere i vinter under en besøksdag fra et lokalt mottak.

– Vi blir fort historieløse når vi selv har fått det godt. Jeg tror ikke nordmenn under andre verdenskrig hadde syntes noe særlig om at svenskene hadde bygd gjerde langs hele svenskegrensa for å holde nordmenn på desperat flukt fra krig og forfølgelse ute. Det samme med nordmenn og andre europeere som flyktet fra sult og fattigdom over Atlanteren til Amerika for 150 år siden i håp om en bedre framtid for seg og sine barn. I en slik tid er det viktig å stå opp og forsvare de grunnleggende menneskerettigheter, samt å vise dette gjennom praktisk handling. Og det vil våre nye elever på «Frivillighet» nå få en god sjanse til å bidra til, forsetter vår assisterende rektor.
Elevene på «Frivillighet» skal også jobbe med andre former for frivillig arbeid, som leksehjelp for asylbarn, besøk på eldrehjem, aktiviteter for barn på krisesenter og samarbeid med hjelpeorganisasjoner. Eller definere sitt eget frivillige prosjekt, og rett og slett starte sin egen frivillige organisasjon. Gjennom ulike meditasjonsteknikker skal de også jobbe med sin egne tanker, og styrke sin bevissthet på sine egne verdier og selvforståelse.
– Dette blir knallbra. Elevene får styrket sitt eget selvbilde både gjennom mental trening og praktiske handlinger. Og vi gleder oss veldig til å få kommet i gang med dette nye tilbudet. Vel møtt gutter og jenter!
Aktivitet: Barn er barn, og ungdom er ungdom. Alle liker de morsomme og utfordrende aktiviteter. Her fra «Projects Abroad» som denne linjen vil samarbeide med i Italia. 

 
Studieturen: Elevene på «Frivillighet» legger studieturen  til sydspissen av Italia der elevene skal jobbe med flyktninger i samarbeid med organisasjonen «Projects abroad»