– Tilgangen på flere av fagfeltene er veldig bra og disse er i ferd med å fylle opp. Det er et godt råd å ikke vente for lenge med å søke, sier rektoren. Han legger til at Skjeberg i likhet med de andre folkehøyskolene tar opp søkere helt frem til skolestart 26. august.

Økning på ti prosent
Generelt er det en økning av antall søkere til folkehøyskolene på landsbasis. For de frilynte skolene har det foreløpig vært en økning på rundt ti prosent i forhold til i fjor. Dette henger sammen med at årskullene er i ferd med å gå oppover igjen. I tillegg beviser dette at folkehøyskolene fortsatt er et veldig bra og attraktivt tilbud til ungdom.

Bli nettjournalist
– Vi har etablert et helt nytt fagfelt i Nettjournalistikk som vi markedsfører i disse dager. Jeg ønsker flere søkere til dette unike fagfeltet. Her vil elevene få et svært godt faglig fundament for å lære seg kunsten å publisere for web, sier Ola.

På Nettjournalistikk har en også lagt opp til en spektakulær reise med den transsibirske jernbanen fra Moskva via Mongolia til Beijing i Kina.

På utenlandstur
Fagfeltet Sportsjournalistikk og idrett kom hjem fra et tre ukers opphold i Zambia til påske. De skal nå arrangere en fotoutstilling i fylkeshuset i Sarpsborg og besøke flere skoler i distriktet der de skal fortelle om oppholdet.

De andre fagfeltene er nå på vei til Litauen og Tsjekkia. I uken som kommer vil de presentere flere reportasjer om opplevelsene på vår hjemmeside.