Grafisk Design linjen har hatt et flott halvår, med artige fellesopplevelser. Besøk på Fjeld Gård ved Isesjøen, gatekunst i Oslo, Nordiska Aquarellmuseum, trykkeribesøk i Fredrikstad, tur rundt Krysstjern i Skjeberg og avslutning i badeland før jul. Her viser vi en film med noen av opplevelsene fra 2018. Mange nye står for tur i 2019!
https://www.youtube.com/watch?v=yfZ6TpQaNns&feature=share

Trykk-undervisning Møklegård printshop