Han inntok publikum med storm da han kom vandrende inn i auditoriet ikledd grønne svømmeføtter og dykkemaske da han skulle holde morgensamling.

-Jeg skal ikke fortelle om dykking. Jeg skal dykke inn i virkelighetens verden, sier Gustav som er elev på fagfeltet Grafisk design.

Ønsker å gripe mulighetene
For ett år siden kunne han ikke engang drømme om å bli elevrådsleder på en folkehøyskole. Årsaken til at han nå innehar vervet ligger i at han har satt seg noen klare mål for dette året.

-Jeg skal være så åpen og frimodig som mulig og få så mange venner som mulig. Jeg skal gripe fatt i så mange muligheter jeg kan og ha det så bra som det er mulig å ha det, sier han engasjert, og fortsetter:

-Å sette seg fine mål og visjoner er fint og greit, men det er viktig å bryte målene ned i mindre biter, til noe mer konkret som man kan gjøre hver dag.

Åndelig fokus
Gustav har mange interesser, og flere av dem er orientert mot yoga, meditasjon og livsenergi. Dette speiler også noen av temaene han tok for seg under morgensamlingen.

-Du må kjøre ditt eget løp. Du skal ikke bry deg om hva alle andre får til eller gjør. Det er lett å bli demotivert når en ser at alle andre er flinkere enn deg. Realiteten er ofte at de har drevet lenge med det de er flinke til. Fokuser på ditt eget arbeid for å få et godt resultat, fremfor å bruke energi på alt det du ikke greier, sier han.

Gustav mener at en ikke må overvurdere problemer, og heller ikke ta problemene på forskudd.

-Begrepet problem er negativt ladet. Hvis du bytter det ut med utfordring vil du naturlig forsøke å finne løsninger, sier han og legger til at det er viktig å bringe det du er redd for frem i lyset.

Den aktive elevrådslederen er frontfigur og har en drivende rolle i «Free fun» som er en uortodoks gjeng som med stor energi og kreativ kraft forsøker å få medelevene med på sosiale aktiviteter på skolen.

-Det handler om å ha det morsomt og være frimodig. Det handler om å være seg selv, sier Gustav.