Det er litt av en jobb elevene har lagt ned. Tre dager i uka har de kommet kjørende tidlig om morgenen for å ta fatt på dagens dont. Anlegget på over 400 kvadratmeter har gitt dem mange faglige utfordringer, fra grunnarbeid til landmåling, høydesetting, betongarbeid og de har lagt heller, kantstein og brostein. Nå er det bare noen korte timer igjen før fylkesordfører Ole Haabeth offisielt skal åpne det nye internatet. Da må alt være klart.

Fornøyde elever
Trond Martin Wiersholm fra Råde og Simen Valleraune fra Varteig er strålende fornøyde med opplegget på anleggsgartner-linja.

-Vi har fått en tidsfrist om når vi må være ferdige. Det er flott at det blir stilt krav til oss på denne måten, sier de to.

Charlotte Halvorsen fra Rakkestad er en av to jenter på linja. Hun ser for seg en framtid som anleggsgartner.

-Dette er morsomt. Vi får drive med utearbeid, og vi får se resultater av det vi gjør hele tiden, sier Charlotte fornøyd der hun ligger på kne og tilpasser heller.

Elevene ved anleggsgartner-linja ved Kalnes videregående skole har også tidligere gjort en faginnsats i Skjeberg. Da gjennomførte de et prosjekt på Storedalsanlegget. Lærerne Leif Erlandsen og Helle Jørgensen Bakke forteller at de tidligere har jobbet på anlegg både for fylkeskommunen, kommuner og ideelle organisasjoner som en del av opplegget på skolen. De tar imidlertid ikke på seg privatoppdrag.

Offisiell åpning torsdag
Når den siste steinen er lagt på plass, er det klart for åpning av det nye internatet Kariolen som har kostet Østfold fylkeskommune 16 millioner kroner. I spissen for en rad inviterte gjester og alle elevene på Skjeberg folkehøyskole skal fylkesordføreren offisielt åpne internatet. Elevene ved fagfeltet Musikk og musikkproduksjon skal ha flere innslag som en del av et større program.

Internatet er oppkalt etter rektorparet Ola og Kari Jonassen som har lagt ned et betydelig arbeid gjennom flere tiår til det beste for Skjeberg Folkehøyskole. De vil selvsagt være til stede under seremonien torsdag.