Årets første YouTube episode fra linjen Filmproduksjon og Japan. >»Hva skjer,berg» Her får du et innblikk i hva linjen driver med og et lite, nei stort trylletriks. Programledere er Aadne Jarand Manum og Fredrik Steinbakk. Følg med vider på vår YouTube kanal «skjeberg folkehøyskole offesiell».
Snurr Film.