Det nærmer seg skolestart (oppdatering 8.8.20)
Skjeberg Folkehøyskole er i gang igjen etter sommerferien! De siste ukene inn mot skolstart jobbes det nå med å tilrettelegge for at kommende skoleår skal bli det beste! Når det gjelder situasjonen med Covid-19 har dette hovedfokus. Alle nye elever har nå fått informasjonsskrivet om skolestart, og det er viktig at en leser dette nøye. Ansatte og ledelsen på skolen har omorgansiert både infrastruktur, timeplan og kalender slik at vi kan møte oppstartsperioden så trygt som mulig både for ansatte og elever. Våre lokale helsemyndigheter veileder oss i dette arbeidet.
Siste 14 dagene fram til skolestart er det viktig at alle tar vare på sin del av jobben; følge de vanlige retningslinjene for smittevern. Vi håper da at vi etter de 10 første dagene av skoleåret kan gå over til tilnærmet normal drift (grønt nivå) slik en flokk med folkehøgskoleelever skal være! 
Oppstart for nytt skoleår ved Skjeberg Folkehøyskole søndag 23. august 2020
Noen søkere har kontaktet oss om oppstarten av nytt skoleår til høsten i forbindelse med koronaepidemien. Det er naturlig i disse tider at slike spørsmål blir stilt. Nå bekrefter regjeringen at elever kan gå og bo på folkehøgskoler fra høsten av. 
Elever kan studere og bo på folkehøyskolene fra høsten (pressemelding fra www.regjeringen.no oppdatert 15.06.20)
Nå er det også klart at også folkehøyskoler kan åpne for normal drift fra høsten.
– Det er veldig bra at vi får avklart dette nå. Det betyr at alle som planlegger å dra på folkehøyskole til høsten, trygt kan søke og planlegge for oppstart. Samtidig får folkehøyskolene tid til å forberede seg og gjøre nødvendige tilpasninger, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).
Folkehøyskolenes organisasjoner utarbeider nå rutiner og veiledere for smittevern for folkehøyskoler. Folkehøyskoler skal drives etter samme smittevernregler som videregående skoler med internat. Det er styret ved den enkelte folkehøyskole som avgjør når de kan starte opp til høsten, ut fra en vurdering av lokale forhold og faglige råd og anbefalinger om smittevern.
Regjeringen selv har lagt ut svar på to spørsmål:

Kan jeg søke folkehøgskole til høsten?
Svar: Ja, du kan søke folkehøgskole helt som vanlig. Opptaket er i gang og man kan søke fram til skolestart eller til linjene og skolene er fulle. Folkehøgskolene planlegger for oppstart i august.
Vil det være trygt å gå på folkehøgskole til høsten, der mange unge bor tett sammen på lærestedet?
Svar: Folkehøgskolene er et viktig og populært tilbud for mange unge. Vi vet ikke nå hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg fremover, men folkehøgskolene har god tid til å planlegge for hvordan de kan sørge for kontaktreduserende tiltak når skolene åpner opp igjen til høsten.
Noen endringer vil det likevel bli. I startfasen vil vi legge opp til at elevene holder seg mest sammen i en tidagersperiode og ikke blander seg med lokalbefolkningen før vi vet at elevene er symptomfrie. Dette til det beste for elevene og samfunnet rundt.
Vi kommer til å ha fokus på smittevern og hygiene i tiden som kommer. Både i skolehverdagen, når ansatte og elever reiser til og fra skolen, og når vi er i offentligheten. Elevene kommer til å få gjennomgang i smittevern og hygiene ved oppstart. Renholdet har blitt tilpasset situasjonen med økt fokus på desinfisering av overflater som berøres ofte.
Vi har satt av separate lokaler til elever som viser symptomer på smitte, eventuelt blir syke. Vi følger rådene fra folkehelseinstituttet og samarbeider med kommuneoverlegen i forberedelsene til skoleåret. Folkehelseinstituttet kommer jevnlig med oppdateringer på hva som er anbefalt smittevern, og lager spesifikke veiledere for smittevern for ulike institusjoner. Det er siganlisert at det vil komme en egen veileder for folkehøgskolene, som vil bli et godt verktøy for å legge til rette for en trygg og god skolehverdag.
Oppsummert:
Skjeberg Folkehøyskole  vil gjennom sommeren legge til rette for at både elever og ansatte vil få en trygg skolestart, og en trygg skolehverdag utover høsten fra 23. august. Vi jobber med alle områder som vi vil vurdere som utsatt, og vil ha dette godkjent av lokale helsemyndigheter før skolestart. Dette gjelder ordinære smitteverntiltak, rengjøringsrutiner, romløsninger og andre rutiner rundt steder der folk samles.
Vi gleder oss til skolestart og å få elever på skolen!
Gå inn på vår hjemmeside www.skjeberg.fhs.no og sjekk ut våre spennede linjer og turer for skoleåret 2020-21. SØK NÅ, så er du sikret plass!