Jukeboxen startet naturlig opp i det tiåret det hører hjemme, på 50-tallet. Deretter gikk den musikalske ferden videre gjennom musikkhistorien opp til 90-tallet. Ordet musikkhistorie knyttes gjerne opp til de kjære klassiske komponistene, men denne konserten var fri for de gamle mesterne. I stedet fikk publikummet høre låter fra blant annet Elvis, Beatles, Judas Priest, Kiss og Madonna.

Backstage hadde elevene seminar i scenesminke noen få timer før konserten.
Elevene gjorde en flott innsats, og sminken bidro til at de inntok de ulike artistrollene med store glis og glimt i øyet.