Anten du lurar på å velje Skjeberg Folkehøgskule til neste år, er noverande elev, forelder, eller rett og slett berre er interessert i å vite kva som skjer ved skulen for tida – så er Radio Skjeberg tingen for deg! Sendingane tek for seg store og små ting som skjer på og rundt Skjeberg folkehøgskule.Radiovertene denne gongen er May Britt Teigen, Martine Tuv og Ingrid Margrete Thorvaldsen.