Valgfag er populært for elevene, og er et brudd i hverdagen med mange forskjellige aktiviteter elevene kan lære mer om. Tradisjonsmat er et av dem.
Lukten av hjemmerøkt bacon krøp inn i alle kriker og kroker på skolen en tirsdag morgen. Valgfaget «Tradisjonsmat» har beinet ut en svineside med ribbe. Etter at kjøttet var skåret opp i passe størrelser ble kjøttet tørrsaltet i tre dager. Røyking ble foretatt i svartovnen på Blakkestad i Øvre Tune, hjemme hos lærer Tore. Svartovnen fikk en kraftig oppvarming av et bål før røykeprosessen med Bøkespon i 24 timer.
Smaken av bacon sitter ennå på tungen og lukten henger garantert igjen.
 

Alle foto: Christina Hårvik Nieulaat og Tore Bjerketvedt