17 år gamle Justina Mbewe er en av de mange Future changers-ungdommene som bor i den fattige bydelen Bauleni, utenfor Lusaka, Zambia.
Tekst & Foto: Øyvind Ludvigsen

Justina er en blid og oppegående jente som ønsker å se et sunnere Zambia i fremtiden. Hun og de andre ungdommene, sammen med lederne som har tatt initiativet til å starte den lille, frivillig drevne organisasjonen Future changers, jobber med å motivere barn og unge til å ta utdanning, slik at de kan gjøre en forskjell. Gjennom fine og morsomme aktiviteter for lokale barn, skaper de glede og motivasjon.
 

Positiv frivillighet: Justina er en blid og optimistisk jente som vet hva hun vil, og vet også hva barna trenger. Hun har en sterk tro på at mennesker kan gjøre en forandring, og deler mål med Future Changers om en tryggere framtid for sine landsmenn.

En jente med ambisjoner
På en overskyet dag på siden av fotballbanen i Bauleni, finner vi 17 år gamle Justina Mbewe stående sammen med sin unge lillesøster, og ser utover på fotballbanen der de eldre ungdommene har fotballtrening under regi av sportsgutta fra Skjeberg. Hun er ikke så opptatt av sport selv, men er klar over hvor viktig fotball og sport er for den unge zambiske befolkningen. På en liten gåtur opp til skolen forteller hun om sin drøm om å utdanne seg som advokat, men drømmer er vanskelig å oppnå for mange afrikanske ungdommer. De fleste familiene omkring dette området har ikke veldig god råd, så det å betale videregående og høyskoleutdanning er veldig vanskelig.
– Jeg føler meg som en av de litt mer heldige fordi foreldrene mine bor sammen, og de jobber hardt for at jeg og søsknene mine skal få en stabil framtid, sier hun.
Aktivitet: Afrika drives av de frivillige organisasjonene sies det, og «Future Changers» er en av dem. Å aktivisere og informere unger er en viktig oppgave for Justina og hennes kollegaer i «Future Changers». 

Hun forteller videre at faren hennes har en jobb, mens moren er for det meste hjemme og tar vare på familien. De har ikke veldig god økonomi, men hun er fortsatt fast bestemt på at hun skal nå målet sitt med å utdanne seg til advokat.
Livet som en Future Changer
Justina er nå inni sitt 3 år som en Future Changer.
– Jeg er svært opptatt av å skape glede og motivere barn og unge til å jage drømmene sine for å kunne bli noe i framtiden, sier hun.
Navnet Future Changers i seg selv forteller stort sett hva de jobber med, målet til gruppa er å skape en bedre framtid for barn og unge i landsbyen. Gruppa er for det meste styrt av unge med motivasjon og sterke ønsker om nettopp et bedre og rikere Zambia. Målet er å hjelpe ungdommene til utdanning slik at de kan prøve å gjøre en forskjell. Zambia er blant flere land i Afrika som sliter med korrupsjon, lav levealder og store klasseforskjeller i befolkningen. Hvis Future Changers klarer å utvikle ungdommen som de ønsker, så blir det svært interessant å se hvordan levestandarden er i Zambia om 10 år.
Gründer: Fred Kangwa fra organisasjonen BUSA er hovedmannen bak jobben «Future Changers» driver. Her er han på «The BUSA Skjeberg Youth Development Center» som er skolen han er rektor på sammen med noen av ungene der. Skole og idrett er viktige arenaer for å nå barna de ønsker å jobbe med.

Forskjellige utfordringer
Det er veldig vanskelig å få seg en jobb for ungdommer uten utdanning. Derfor er mange ungdommer medvirkende i Future Changers, men dessverre er ikke alle like motiverte, forteller Justina. Hun forteller at mange ungdommer finner på å droppe ut av gruppa på grunn av manglende motivasjon eller at de føler at det finnes bedre ting å gjøre. Blant annet finner en del jenter på å droppe ut, for å prøve å stifte familie og få barn. Noe som er dumt med tanke på at et av målene til Future Changers er å unngå at kvinner får barn i for tidlig alder. Enkelte av gutta som har slutta fikk vi selv oppleve og se at de bare satt i gata og drakk.
Selv om det er sterke kjønnsforskjeller i Afrika generelt, så synes ikke Justina at forskjellene er forferdelig når det gjelder Future Changers. Hun forteller at hun verken har hørt om eller opplevd kjønnsdiskriminering, men føler at guttene får litt mer tillit når det gjelder de største og mest innflytelsesrike oppgavene.
– Selv om gutta kanskje får litt mer tillit av og til, så fungerer systemet veldig bra for både gutter og jenter. Jeg synes ledelsen styrer på en rettferdig måte og inkluderer begge kjønn ganske likt, avlutter Justina.