-Poenget med turen er at elever kan se hvordan idretten blir brukt til å forbedre hverdagen til mennesker i Afrika. Elevene skal også delta i prosjektet med informasjonsarbeid til voksne og barn, holde små kurs, lære bort norske aktiviteter og leker samt jobbe med journalistikk og foto, sier hovedlærer Sveinung Finden.

Elvene må belage seg på og betale litt mer i kostpenger en tidligere år, men de vil få en opplevelse de færreste får.

Kortfilm
Radio- og TV-journalistikk (ROT) vil neste semester legge opplegget mer i retning av film.

– Det viser seg at de fleste elevene som begynner på ROT er veldig glad i film, og i den forbindelse vil vi gi de et bedre film tilbud, sier hovedlærer ved ROT Claus Hellestad.

Rot vil få filmundervisning hver fredag av en lærer knyttet til Medieparken og Zwart Film i Fredrikstad. I tillegg vil elevene kunne få bruke utstyre til Medieparken når de skal lage kortfilmer under prosjektperioden på våren.