Er du elev på Medialinja på Skjeberg Folkehøyskole skal du igjennom mange spennende tema. Noen varer lenge og andre tar noe kortere tid. Det overordnede målet er at alle tema skal fullføres, uansett. Det er nemlig viktig å fullføre hele prosessen – det er da men lærer best –  da kan man evaluerer hele prosessen etterpå. Ufullstendige prosjekt blir hengende i luften og stjeler energi i en eller så hektisk hverdag.
Det er viktig å kjenne på ferdigstillingsprosessen, samarbeid og delaktighet. Det er da gruppedynamikken får utviklet seg og man kan spille hverandre gode på bakgrunn av hverandres sterke sider.
Det er akkurat dette Medialinja nå kjenner på. Etter flere lange og korte oppgaver og opplegg begynner de å kjenne hverandre på godt og vondt. Det er viktige erfaringer å ha med seg etterhvert som elevene selv skal benytte seg av det de ha lært så langt i året og skal etter hvert få prøv seg på egenhånd. ( nesten da)
De neste oppgavene mediagjengen skal trå til med er først og fremst en LIVE-sending på Radio med skolens mobile radiostudio. Her er det en del tekniske biter som må falle på plass før man kan slå på rødlyset og ønske lytterne velkommen. I neste uke er planen å spille inn en «Unplugged episode» i skolens TV-studio i samarbeid med skolens musikklinje som skal sendes som opptak. Her er det en kreativ gjeng som skal gå i gang med å utvikle en TV-program hvor de skal sette sitt preg. Hva skal man si? Det er bare å følge med – vi legger ut alt på sosiale medier når ting er ferdigstilt.