Skjeberg Folkehøyskole lanserer et helt nytt fagfelt skoleåret 2017/2018, kalt – Frivillig arbeid og mental styrke. Elever som søker seg inn på dette fagfeltet, vil i løpet av året engasjeres i ulike typer frivillig arbeid – som for eksempel på asylmottak, krisesenter, Varmestua, som flyktningguide, besøksvenn for eldre, med mer. Vi bygger samtidig opp vår egen mentale styrke, bl.a. gjennom oppmerksomhetstrening, både for egenutvikling, og for at vi skal stå bedre rustet til å møte medmennesker i utfordrende livssituasjoner.

Les mer om dette nye fagfeltet på www.folkehogskole.no