– Allerede da jeg tok over som rektor i 1979 lovet jeg min kone Kari at jeg skulle si opp jobben da jeg ble 67 år, sier Ola som sendte oppsigelsen til Østfold fylkeskommune på gebursdagen sin den 14. februar. Der siterer han fra Predikernes Bok hvor det heter «Alt har sin tid».
– Det er bedre å slutte litt for tidlig enn litt for sent, sier Ola som slutter i sitt virke 30. juni.

En sterk og engasjert rektor
– Ola Jonassen er Skjeberg folkehøyskole in persona. Han har gjennom en årrekke vært levende opptatt av skolen og har alle de kvaliteter en folkehøyskole-rektor bør ha. Hans innsats er beundringsverdig, sier styreleder Eva Lileng.

Hun uttrykker stor respekt for det arbeidet Jonassen har lagt ned og påpeker at han har satt dype spor etter seg.

– Han er en sterk mann som gjennom sitt engasjement og kunnskap har synliggjort Skjeberg folkehøyskole. Det er beklagelig at han slutter som rektor, selv om det er en naturlighet i dette, siden han er 67 år, sier hun.

Uformell og inkluderende
Claus Hellestad er de ansattes representant i styret og har hatt Ola Jonassen som rektor i 21 år.

– Det kom som en stor overraskelse da vi fikk meldingen om at Ola skulle gå av, sier Claus som karakteriserer Ola som sterk, tydelig, lyttende, uformell og inkluderende.

Genuint opptatt av Skjeberg folkehøyskole
– Ola er ryddig og tydelig. Selv om han vet hvordan han vil ha det, har vi alltid hatt et godt samarbeid, sier saksbehandler Laila Dalene som har vært rektorens høyre hånd gjennom 28 år.

– Han er flink til å høre på andre, og gi ros og tilbakemeldinger til både lærere, ansatte og elever. Jeg tror aldri vi vil få en rektor igjen som er så genuint opptatt av Skjeberg folkehøyskole, sier Laila.

Jakter på ny rektor
Prosessen med å finne ny rektor er allerede i gang. I disse dager vil stillingen bli utlyst med søknadsfrist 23. april og ansettelse fra 1. august.

– Vi regner med en avgjørelse i løpet av mai, sier Ola Jonassen. Det er fylkesdirektør i opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune, Egil Olsen, som skal lede prosessen. Ansettelsen vil imidlertid skje i skolens styre.

En rektor med glød
– Hvilken type rektor er dere på jakt etter?
– Vi ønsker en person som har folkehøyskolen i ryggmargen og som gløder for skoleslaget. Det kan gjerne være en ung, dynamisk og idealistisk person som har klare tanker om en videreføring av hva Skjeberg folkehøyskole allerede står for, sier styreleder Eva Lileng.

– Hvilke tanker har du gjort deg om din etterfølger?
– Når jeg slutter, så slutter jeg. Det er den nye rektoren som må stake ut kursen. Våre fagtilbud innen medier og musikk bør bibeholdes, utvikles og ikke kastes over bord, sier Ola som mener at hans etterfølger bør bruke et år på å lukte på tilværelsen og gjøre seg kjent med skolen.

– Den nye rektoren bør skynde seg langsomt og passe på at alle får sagt sitt før det blir fattet beslutninger. En må diskutere seg til enighet fremfor å avgjøre alt med avstemninger, sier Ola Jonassen.