Under vår Åpen dag sendingen ble Brage intervjuet om hva Filmproduksjon jobbet med. Brage gir oss et innblikk i de fleste siden ved opplegget på linjen. Til slutt i filmen er det linker til eksemplene Brage snakker om i intervjuet. Disse er å finne på YouTube kanalen skjeberg folkehøyskole offesiell – YouTube