Onsdag i fellestimen hadde vi besøk av Brita Phuthi fra Internasjonalt utvalg, et organ underlagt Folkehøyskolerådet. Internasjonalt Utvalg arbeider, gjennom informasjons- og opplysningsarbeid, for at folkehøgskolene skal bidra til å skape en mer bærekraftig utvikling og rettferdig verden. 

Work-shop: Elevene og foreleser Brita Phuthi
Fellestime for de rike: Elevene og foreleser Brita Phuthi i skolens gymsal

Overskriften for fellestimen var «Pedagogikk for de rike». Her handler det om å snu problemstillingen fra fokus på de «fattige som trenger hjelpen vår», til fokus på oss i den «rike» delen av verden og hvordan vår livsstil, levestandard og hverdagslige valg påvirker andre menneskers livssituasjon. Etter en innledning i auditoriet med oppgaver der elevene ble utfordret på egne holdninger og fordommer mot andre mennesker og kulturer, gikk turen til gymnastikksalen. Her kjørte Brita en egen variant av stolleken som etterhvert ble ganske ensom for noen og svært sosial og overbefolket for den andre gruppa.
 
Stolleken for de rike: Skjeberg-elevene fikk en annerledes stollek, der det ble følt både på overbefolkning  og ensomhet etter hvert.
Rik og ensom? Skjeberg-elevene fikk en annerledes stollek, der det ble følt både på overbefolkning og ensomhet etter hvert.

Temaene som gikk igjen pekte mer og mer hva som er den «rike» verdens ansvar for klimaendringer og de økonomiske utfordringene den «fattige» delen av verden opplever. Elevene ble også bedt om å skrive med hva den enkelte kan bidra med lokalt, og hva vi som fellesskap kan bidra med lokalt.

Internasjonalt: Skjeberg Folkehøyskole har flere studieturer hvor det internasjonale engasjementet blir utfordret.
Internasjonalt: Skjeberg Folkehøyskole har flere studieturer hvor det internasjonale engasjementet blir utfordret.

 
Skjeberg Folkehøyskole har studieturer blant annet til Cuba (Radio, PodCast og Web-TV) og Zambia (Sportsjournalistikk og idrett) der elevene møter helt nye kulturer med mennesker som lever under andre betingelser enn det vi gjør her hjemme i «verdens rikeste land». Et viktig poeng i foredraget til Brita Phuthi var at en hele tiden må være seg bevisst hvordan en møter disse menneskene, ikke som hjelper og «jeg-synes-så-synd-på-deg-holdning», men som likeverdige med mange felles verdier, holdninger og gjøremål. Og at vi har mye å lære av hverandre.
For kommende skoleår starter Skjeberg Folkehøyskole opp en helt ny linje «Frivillig arbeid og mental styrke». Her skal elevene blant annet jobbe som frivillige i flyktningemottak i Sør-Italia  eller andre steder ved Middelhavet, og være med å bidra til å lette flyktningenes møte med den europeiske kulturen.