Onsdag 18. oktober arrangerte Skjeberg Folkehøyskole sitt årlige Zambialøp. Her går pengene til støtte for «Skjebergskolen» i Lusaka i Zambia. Og årets løp ga oss to rekorder!

Hyggelig: Zambialøpet er høstens vakreste og hyggeligste eventyr på Skjeberg Folkehøyskole. Kom og gå som du vil.

Zambialøpet på Skjeberg Folkehøyskole samlet om lag 60 elever og ansatte fra folkehøyskolen til start, og 30 elever fra 7. klasse på Hornnes skole. Før løpet startet overrakte Lions Club Skjeberg 10000 kroner i støtte til prosjektet «The BUSA-Skjeberg Youth Development Center». Og Hornnes og Ullerøy skoler hadde samlet inn det samme beløpet tidligere.
Innsatsen til alle var uten sidestykke i løpets historie. Og Audun Smevik fra linjen Sportsjournalistikk og idrett satte like godt ny runderekord med hele 90 runder!
Rekordløp: Audun Smevik fra Sande i Vestfold satte ny historisk runderekord i Zambialøpet med utrolige 90 runder på en time.

Alle som løp hadde i forkant ordnet med private sponsorer, som betalte et avtalt beløp for hver runde vi sprang. Eller en fast sum for å delta. Til sammen ga dette over 64000,- bare fra Skjeberg Folkehøyskole, som er en tredobling fra 2 år tilbake. I tillegg kommer bidraget fra Hornneselevene som løp.
Hoppende glede: Konkurranser både i utkledning og hopp er innlagt i løpet. Ingen ting å si om stil, antrekk og nedslag her…

Idrettsfrivillig: Beauty Mulenga jobber for BUSA som driver skolesenteret i Lusaka i Zambia. Hun besøkte oss denne uka og deltok i løpet sammen med hovedlærer på Sportsjournalistikk og idrett Mona Bromander.

Impulspris: Avtalen med elevene var at vi lagde premier etter hvert som løpet og kreativiteten utviklet seg. Denne gjengen vant selvfølgelig impulsprisen i «Mennesker i formasjon»!

Tidligere i dag (02.11.17) ble det overført 40000,- til «The BUSA-Skjeberg Youth Development Center». Dette skal i hovedsak gå til lønn for de profesjonelle lærerne og til et nyoppstartet matprogram. Styreleder ved senteret, og tidligere idrettsfrivillig ved Skjeberg Folkehøyskole, Kaluba Kangwa sendte umiddelbart denne meldingen tilbake:
«Thanks so very much. We are humbled as always. We will share a quick feedback based on this support. My staff will be happy to get paid after a long time too. We will also make sure the feeding program is enhanced too. The children are happy with this support. On behalf of the children, we are humbled to have received this support. Many children have only access to one or two meals a day and giving them food at the centre is highly appreciated. I’m really happy to have this support too. This will help until we end the educational year» (Kaluba Kangwa).
«Ildsjel og rollemodell»: Kaluba Kangwa var skoleåret 2005-06 idrettsfrivillig gjennom Fredskorpset på Skjeberg Folkehøyskolen. Det ble starten på et langvarig samarbeid som blant annet ledet fram til bygging av senteret. Her poserer han i skolegården på «The BUSA-Skjeberg Youth Development Center» med en av brukerne på armen der han nå er styreleder.  

Bakgrunn
“The BUSA-Skjeberg Youth Development Center» ble bygget i perioden 2010-2014 i hovedsak med midler fra Lions Club Skjeberg. I tillegg har Hornnes og Ullerøy skole, Skjeberg Folkehøyskole og Solidaritetsfondet til folkehøyskolene bidratt med støtte underveis. Senteret er nå et velfungerende skolesenter med i underkant av 200 barn fra barnehage til 7. klasse, samt at det fungerer som base for «Bauleni United Sport Academy» (BUSA).
«Skjeberg-skolen»: The BUSA-Skjeberg Youth Development Center skal etter hvert gi skoleplass til ca 200 unger fra den fattige bydelen Bauleni i Lusaka.

Bauleni er en fattig bydel i Lusaka preget av overbefolkning, lite ressurser, og med oppløste familiestrukturer som et resultat av HIV/AIDS epidemien. De fleste av barna på «Skjebergskolen» har mistet en eller begge av foreldrene og har ikke ressurser til å gå på offentlig skole.
Rettigheter: Blir du født inn i fattigdom er det ikke gitt at du får innfridd dine rettigheter som skolegang og nok mat. Elevene ved Skjeberg Folkehøyskole og Hornnes- og Ullerøy skoler har bidratt sterkt til å gjøre noe med dette. Her et gatebilde fra Bauleni, nærområdet til «Skjebergskolen».

En hovedtanke ved senteret er å nettopp gi disse sårbare barna et skoletilbud og håp om utdanning og en bedre framtid, og at dette skal skje med kvalifiserte lærere. Nytt er også at skolen starter et matprogram, som skal gi barna et ekstra måltid mat før de går hjem for dagen. Skolen har også fått egen drikkevannskilde, som et tiltak mot kolerafaren som kan være en utfordring i området.
Etter: Greit med en strekk etter å presset seg til 90 runder på en regntung gressbane i en time!

Vi gratulerer alle som har bidratt med egeninnsats og støtte til prosjektet.