Avisen blir gitt ut som et bilag til Sarpsborg Arbeiderblad fredag syvende april. Opplaget er på rundt 20.000 eksemplarer. Elevene har jobbet med avisen som årets hovedprosjekt, og er stolte nå som avisen er ferdig.

Elevene begynte det virkelige arbeidet med avisen i begynnelsen av mars, men har jobbet med ideer til saker siden nyttår. Da selve prosjektet ble satt i gang for alvor for litt over en måned siden, var deltakelsen enorm. Alle ville være med å gjøre Skjebringen så bra som mulig. Kreative hoder har vridd seg i eningen etter gode ideer.

Da prosjektperioden startet, ble klasserommet forvandlet om til et kontor, og til elevenes store glede ble klasserommet oppgradet med noen nye barstoler, og høye bord til eventuelle møter.

Samarbeidet har vært helt fenomenalt i hovedprosjektperioden, alle har stilt seg til rådighet der det har trengtes. I midten av perioden var det enkelte som var veldig bekymret for om vi hadde nok stoff til avisen. Mens til slutt så endte det opp med at elevene hadde alt for mye stoff, og derfor måtte nesten alle sakene kuttes litt. Perioden avsluttet de med korrektur lesning siste helgen før trykking, samt konstant dobbelsjekking av layout som har gjort avisen kjempebra.

Elevene på Avis- og nettjournalistikk (Avis) har tatt seg av det meste med avisens innhold. Men de har ikke jobbet alene, for Sportjournalistikk og idrett (Sport) har gjort en bunnsolid jobb med sportssidene. Begge fagfeltene er glade for å være ferdige med den hektiske perioden, og de er meget stolte av sin egen avis. Lærerne Willy, Snorre og Sveinung er stolte av elevene sine, som har gjort en kjempejobb.