Fagfeltet Grafisk design har utenom det store «Speak Out» prosjektet arbeidet med redesign av dørene i elevinternatet Borgen. Vi har laget etiketter for rognebærgeleglassenne fra turen vår på Koster, og prøvd oss på mønsteroppgaver dataprogrammet Illustrator. Fototuren til Berlin gjorde Graf sammensveiset, og lærere og elever er enige om at begge fagfeltsturene har vært gode og lærerike. Vi har vært på besøk på bondegård i nærmiljøet og har gjort et tegnestudie av kuer. Illustrasjonsoppgavene våre henger på veggene rundt omkring på skolen. Det er tydelig at det finnes mange illustratør og design-talenter på fagfeltet.

Tegneserieworkshop på for Graferne.
 
Elevene på Graf fikk prøve sine tegneferdigheter sammen med Flu Hartberg og Geir Moen. Noen av elevene har allerede produsert egne striper, mens andre var helt fersk i faget. Vi ble utfordret til å klekke ut ideéer, lage en historie og å bruke fantasien. Her har dert vært rom for humor og alvor. Vi arbeidet med å utvikle en person, skisse den, og tegne den på en måte som kommuniserer med leseren. Elevene syntes det var moro å ferdiggjøre sin egen tegneseriestripe!


«Norwegian Wood»
Sammen med fagfeltet Bilde og kommunikasjon var vi på Arkitekturutstillingen «Norwegian wood» i Fredrikstad. Det var en meget godt gjennomført utstilling, og det grafiske materialet passet godt til utstillingens tema.