I temafag Animasjon og Timelapse skal Bjørn Kristian prøve så godt han kan å sitte stille. Timelapse er en form for fotomontasje hvor kamera tar bilde automatisk i et ønsket tidsintervall. I denne filmen er kamera innstilt på å ta bilde hvert fjerde sekund. Bjørn Kristian har 40 minutter på seg til å sitte stille. Se filmen under som viser resultatet av Bjørn Kristians iherdige innsats.