SPORTgruppa reiser i mars på sin treukers studietur til Zambia. Der skal de blant annet få ta del i hvordan lokale idrettsorganisasjoner bruker idretten som redskap for undervisning, håp og framtidstro.

Trenerne for barna i disse idrettsorganisasjonene er gjerne ungdommer som selv har funnet håp og glede gjennom idretten i den samme organisasjonen. Det er ungdommer som jobber frivillig innen idretten, men som er avhengig av videre skolegang for igjen å kunne få seg en jobb de kan leve av. En fullført skolegang er et stort håp for mange av disse ungdommene.

Her kan du høre hva Christoffer Anstensen på fagfeltet Grafisk design, Haakon Thon på Sportsjournalistikk og idrett og Ingeborg Kjærstad på Radio og tv-journalistikk synes om SPORTs flaskesamling og hva den går til.

Radioreporter: Alexander Bernås

Hør reportasjen her..