Film og filmproduksjon hadde workshop på University of the arts London Central Saint Martin med Esteban Gitton og  to elever, Dominic Biddulph ‎og Fongyee Ng. De brakte eleven inn i en kreativ måte og tenke kommunikasjon på. Både i forberedelse og idefasen. Esteban Gitton fokuserte på det å lete etter den enkelte  elev sin unike stemme.
 

 
 
 
 
På taket av UAL

 
 
 
 
 
 
Intens aktivitet.

 
 
 
 
 
 
 
 Resultatet av kreativ og lek fult arbeid.