Origami-tranen er et japansk fredssymbol. Hvert år minnes vi Sadako Sasaki, et offer for langtidsvirkningen etter bombingen av Hiroshima i 1945. Dette skoleåret skal vi ikke (grunnet Covid -19) overlevere tranene til fredssenteret i Hiroshima i mai. Tranene bretter vi likevel, og sender  tanker og ønsker, om fred for alle mennesker i verden. Livlige og flittige elever tok origamibretting «på helen», og etter noen timer var treet fullt av traner. De fleste tranene blir nok tatt med hjem til jul.