Temafaget Arkitektur, Kunst og Foto er en arena for de som ønsker å jobbe kreativt innen ulike medier. Elevene har fotografert, laget fotogram av ulike objekter og produsert installasjoner.

Konseptkunst
-I begynnelsen av perioden så vi på arbeidene til kjente kunstnere som Marcel Duchamp og Claude Crhisto. Senere dro vi til Astrup Fearnley Museet i Oslo for å se utstillingen «Andy Warhol av Andy Warhol». Det er inspirerende å se hvordan store kunstnere jobber konseptisk med livslange prosjekt, sier Martin Ingebrigtsen.

Personlighet: Terrorist
Martin har sammen med Morten Tangvik Ask laget skuffen som tilhører den fiktive terroristen Ahmed Fashid.
-Vi kom relativt raskt frem til den personen vi ville skildre, sier Morten. I starten var det utfordrende å finne Ahmed Fashids personlige eiendeler til skuffen. Først laget vi en bombe, så et Al Qaida treningsprogram. Deretter fant vi både pistol, gammelt kebabpapir og et kart over Empire State Buliding. Slik tok personligheten form.

På den ene siden av skuffen på veggen henger historien om Ahmed Fashid. Den har Morten og Martin selv forfattet. På den andre siden henger et fotografi av Ahmed Fashid som guttene har fotografert i skolens fotostudio. Medelev , Zeid Alsaaty er modell på bildet.

Vanessa, Kimberly og Geir
De øvrige fiktive personligehetene som er representert på utstillingen er den sexavhengige advokaten Kimberly Williams, sprøytenarkomane Geir Pedersen, og legen Vanessa Haraldsen som blir forfulgt av fortiden.

Samtlige modeller på de tilhørende fotografiene er elever og ansatte ved Skjeberg Folkehøyskole.

-Dette er en overraskende og engasjerende kunstutstilling, sier lærer for temafaget Kulturjournalistikk, Annelise Knutsen. Sammen med rektor Karsten Schroeder skåler hun i blå brus for årets kunstnerspirer.