De fleste elevene humret seg lett gjennom første gjennomtitt av elevårboka 09/10. Det ble også satt av plass til egne hilsner slik at alle kan få sine private beskjeder påskrevet før elevene forsvinner til alle kanter.
Det er en kjennsgjerning at skoleåret nærmer seg slutten når årboka endelig foreligger. Mimrefaktoren ble med andre ord stor da boken ble utdelt til skyhøye forventninger blant elever og lærere.