Demokratiet er viktig for oss, også på folkehøyskole. Dette viser seg gjennom blant annet medbestemmelse. Hver enkelt elev skal kunne være med å påvirke og bidra til hverdagen på Skjeberg. For å sikre dette har vi elevråd. Hver linje har sine elevrådsrepresentanter. På den måten ønsker vi at alle opplever at de blir hørt på Skjeberg Folkehøyskole.
Elevrådet har flere roller
Elevrådet sin rolle er blant annet å lytte til sine medelever og ta dette videre til lærere, kjøkkenet eller ledelsen. De har et medansvar for at elevene på skolen har det bra og vi som skole ønsker at blant elevrådet skal ha muligheten til å ta kontakt med oss uansett hva det måtte være. Dersom de fanger opp ting som ikke er bra på skolen, ønsker vi at de skal oppleve at de kan si i fra til oss. Når vi vet om ulike forhold er det enklere å gjøre noe med det.

Folkehøyskoleåret fylles av oss som er tilstede for hverandre.

Elevrådet oppfordres til å dra igang aktiviteter da det ofte gjør noe med et skolemiljø å finne på ting sammen. En veldig verdifull jobb for skolemiljøet som elevrådet arbeider med er å sørge for morsomme aktiviteter som fremmer fellesskapet utenfor undervisningen. Mye av folkehøyskoleopplevelsen sitter jo akkurat her; i fritiden. Det er viktig med aktiviteter som bryter med monotonien og som gir variasjon i hverdagen.
Variasjon er, som kjent, livets krydder.
Elevrådet bjuder på. Man trenger ikke alltid være alvorlig selv om man er seriøs.

Elevrådet arrangerer
-Det er gøy å være i elevrådet, sier elevrådsleder Jenny Eldor Jarnes. Det er en rolle man helt klart tar alvorlig på Skjeberg Folkehøyskole. I løpet av skoleåret skal elevrådet arrangere mange ulike sosiale aktiviteter. Det blir alt fra karaokekveld, Halloweenfest, ulike helgeturneringer og kreativ skattejakt.
Det blir definitivt et godt og morsomt folkehøyskoleår hos oss i år. Det skal i alle fall ikke stå på elevrådet.
Sammen skaper vi minner vi bærer med oss hele livet

Elevrådsrepresentantene er:
Marius Meyer (Film),
Torbjørn Kosmo (Foto)
Jenny Eldor Jarnes (Grafisk Design)
Alf Inge Bjerketvedt Berger (Musikk)
Kristian Borderstad Tysil (Radio)
Daniel Fløan (Sport)
 
Varamedlemmer er:
Kristian Moxnes (Film)
Nora Arntsen (Foto)
Solveig Finnes Holkestad (Grafisk Design)
Poya Sadegi Ghayori (Musikk)
Karoline Knapper (Radio)
Fredrik Johan Geldaker Brøttum (Sport)