– Det er ofte vanskelig å skrive hvis det du skriver blir oppfattet som feil, så jeg hjelper dem med å finne en bakvei, slik at de får muligheten til å uttrykke seg, sier hun.

Hun mener at for mange er opptatt av regler og normer når de skriver, og et av målene hennes var å få elevene til å skjønne at de må skrive det de har på hjertet.

Dahle har flere morsomme metoder på lager, og prinsippet er å få i gang tankekartet ved enkle oppgaver. En av disse metodene er å sniffe på et brød, når du ikke vet hva du skal skrive.

Skriftlighet som uttrykk
Dahle begynte å skrive for hun var dårlig til å snakke og uttale seg verbalt, og skriften var derfor viktig for å få ut følelser og tanker. Nå liker hun best å skrive bildebøker, mye på grunn av samarbeidet med en illustratør. Da får man se hvordan teksten blir i bilder. Teksten blir kort og det er interessant siden det både er for voksne og barn.

Konstruktiv metode
Mona hentet Gro Dahle som gjestelærer til skolen fordi det er viktig med kreativitet på fagfeltet, og da passet Dahle godt inn. Metodene hun bruker kan brukes for å få ideer til både tekster og bilder.