Les referatet fra Fylkesskommunen nedenfor:

Fylkesutvalgets innstilling:

Det bygges et nytt internat ved Skjeberg Folkehøyskole etter det foreliggende forslag.
Bygningen «Borgen» rehabiliteres og ombygges etter den oppsatte plan.
Bygget finansieres ved låneopptak og den økonomiske ramme settes til kr 15. mill.
Låneopptaket dekkes ved 0,6 mill pr. år i økt tilskudd fra staten og 0,45 mill pr år fra skolens egne rammer.
Saksordfører: Trine Høistad (Ap).

Fylkestingets behandling.
Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap).
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Etter spørsmål ble fylkeskommunens styremedlem i styret for Skjeberg Folkehøyskole Finn David Dahl (FrP) erklært habil både etter forvaltningslovens § 6, 1. og 2. ledd.

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkestingets vedtak lyder således:
Det bygges et nytt internat ved Skjeberg Folkehøyskole etter det foreliggende forslag.
Bygningen «Borgen» rehabiliteres og ombygges etter den oppsatte plan.
Bygget finansieres ved låneopptak og den økonomiske ramme settes til kr 15. mill.
Låneopptaket dekkes ved 0,6 mill pr. år i økt tilskudd fra staten og 0,45 mill pr år fra skolens egne rammer.

Følgende hadde ordet i saken: Inger-Christin Torp, Anne-Kari Holm og fylkesrådmann Atle Haga.