Vi ønsker oss stipendiater for skoleåret 2024/2025. Vi ønsker stipendiater som har særlig fokus på sosiale medier. I tillegg til å være god på sosiale medier, må du være motivert for å jobbe i skolemiljøet og være medhjelper på ulike opplegg i skolens regi.

Å være stipendiat betyr at du har gått ferdig ett folkehøyskoleår allerede (på Skjeberg eller en annen folkehøyskole), men at du kan tenke deg å gå et andreår med nye utfordringer!

Vi er jakt etter en stipendiatelev som har mye erfaring med sosiale medier og kunne tenke seg å bruke tid på å produsere innhold til våre kanaler. Her vil du jobbe tett med skolens ledelse og ansatte for å markedsføre skolen utad på ulike sosiale medier. Mye av jobben blir å følge med hva som skjer på skolen, dokumentere gjennom film, tekst og bilder, og publisere fortløpende.

Som «mediestip» vil det ligge et særlig ansvar for å følge dagliglivet på skolen for publisering på ulike sosiale medier.

Sosial medier & skolemiljøet

Du vil få et utvidet ansvar for medelevene både som miljøskaper på fritiden, og som medhjelper i undervisning (utfra de kvalifikasjoner du måtte ha). Du vil jobbe alene, eller i samarbeid med andre stipendiater, elever eller ansatte. Du vil bli tilknyttet en linje som ligger dine interesser nærme, men skal kunne bidra både på andre linjer, på valgfag og på turer. Også på kveld og helg.

Skjeberg Folkehøyskole har kreative mediefag og journalistikk. Linjene legger vekt på foto, grafisk design, sportsjournalistikk og idrett, musikkproduksjon, filmproduksjon, digitale medier, radio og TV. Se mer om oss på www.skjeberg.fhs.no

Gratis kost, losji og undervisning

En stipendiat har status og rettigheter som elev, men betaler ikke for undervisning, kost og losji. Du må kun dekke utgifter ved eventuell utenlandstur, mens andre opplegg og turer dekkes av skolen. Som stipendiat er du berettiget støtte gjennom Lånekassen. Kommende skoleår starter 25. august.

Send oss søknad!

I søknaden ber vi deg skrive litt om hvorfor du ønsker å bli stipendiat, hvordan du opplevde ditt første folkehøyskoleår. Si gjerne litt om hva du mener er dine faglige og sosiale kvalifikasjoner og erfaringer som gjør at du vil passe i denne rollen.

Vi ser etter deg som i ditt første skoleår har vist engasjement, hatt faglig utvikling og vist interesse, du er sosialt deltakende og har høyt tilstedevær.

Ta kontakt med skolen for prat om du er interessert. Du kan ringe Lene Dyrkorn (rektor) på 924 23 106, eller Sveinung Finden (ass rektor) på 45014094.

Søknad sendes Skjeberg Folkehøyskole på e-post til lened@viken.no (før 31.12) lened@ofk.no (etter 31.12)

Frist 15. februar 2024