Festivalkomiteen har lyttet til ønsker fra medelevene og samlet inn et stort antall filmer for å vise disse den første skolehelgen i januar. Gymnastikksalen er blant annet at av rommene som vil bli brukt som visningsrom med ditto tilhørende heftige lydanlegg. Festivalkomiteen representert ved Marte Myhrer, Peter Hekne og Anniken Hessen frister med popkornsalg, grøssere og komedier hele helgen.