I løpet av tre dager har vi vært innom townships med klingende navn som Kalingalinga, Bauleni og Chawama. Der fikk vi et innblikk i hvordan det vil bli å jobbe i communities neste uke og det ble et spesielt møte med barna der.

Smittende livsglede
I begynnelsen var barna litt forsiktige og avventende, men da kameraene kom frem ble de straks mer pågående, smilte og ville leke. Selv om barna lever i enkle kår, var det ingenting å si på livsgleden deres. Når de spiller fotball med sine chimpombwas (sammenrullede plastikkposer knyttet med hyssing) med stort engasjement, ser de ut til å glemme alle problemer rundt seg. Elevene på SPORT ser fram til og gleder seg til å jobbe med barna i uken som kommer.

Radikale endringer i skolevesenet
Overraskende for mange av elevene var det at landets viktigste person innen læreplanutvikling var en kvinne. Georgina Hamanimbo hadde radikale meninger. Hun jobber blant annet for å endre holdingene rundt helse og idrett i skolen og gjøre det til et eksamensfag. Videre å forby eksamensordningen på 7. og 9. trinn som forårsaker at mange faller ut av skolen. Målet er etter hvert å kunne tilby en utdanning der barna får nok informasjon om alle emner, slik at de senere kan bli selvstendige og ansvarlige borgere av Zambia. « Life skills » blir det sentrale mål for hele grunnskolen.
Man står imindlertid overfor en stor utfording når det gjelder utstyr og læremidler. Dette var særlig lederen for faget helse og fysisk fostring Mr. Lazarous Kalirani opptatt av. Nå når PE (physical education) blir obligatorisk vil utsyrsbehovet bli stort.