Elevene viste stor interesse for Jørns presentasjon av egne inspirasjonskilder, han viste bilder kjent fra fotohistorien, samt fotografier av samtidsfotografer som har inspirert han i eget arbeid. En presentasjon av egne prosjekt gjennom de siste ti år var høydepunktet for elevene. I disse årene har Jørn blant annet arbeidet for diverse magasiner, og det prestisje tunge bildebyrået Corbis. For øyeblikket jobber han også med et bokprosjekt.

Utstillingsevaluering
Jørn syntes nivået på årets fotoutstilling var bra. Han fokuserte på å gi elevene ideer på om hvordan de kan komme videre med utstillingsfotografiene som utgangspunkt. Kreativitet og hardt arbeid er i følge han selv hovedingrediensene i en produktiv fotokarriere.

Fotoutdanning
Flere av eleven hadde spørsmål om mulighetene for å utdanne seg i London. Jørn kunne anbefale flere skoler, men la også vekt på å opplyse elevene om en meget hard økonomisk hverdag som student i London.

Link til Jørn Georg Tomters hjemmeside