Elevenes oppgave var å lage hvert sitt fotogram med et valgfritt tema. Fotogrammene er varierte, og viser både tekst, bilder og forskjellige objekter.
Marianne sier hun valgte å ikke ha noe spesielt tema, på grunn av lite tid og kreativ tørke. Fotogrammet hennes viser et par solbriller, et blad, noen sommerfugler, mynter og stjerner. Hun sier det var tilfeldig at hun valgte disse objektene, men at det enkle dessuten ofte er det beste.
Det er tydelig at det ligger mye arbeid og gode ideer bak utstillingen, og at elevene har hatt det gøy med oppgaven. De begynte med å plukke ut ulike objekter, for så å dandere dem på et ark, legge arket under et forstørrelsesapparat, eksponere bildet og til slutt fremkalle det. Marianne sier det har vært morsomt og lærerrikt og at hun ser fram til flere